Tebareke Duası, Tebareke Okunuşu, Tebareke anlamı
X
TEBAREKE DUASI
Âyet'el Kürsi Âmener Rasulu Amme Büyüde Kurtulma Cinden Kurtulmak Dert Ve Beladan kurtulmak için
Ezan Duasi Esma-i Ashabi Bedir Fetih Günahlarin Affi Hamd ve Sükür Duasi Hastanin iyilesmesi için
iza Vakia ihlas Süresi iman Duasi Kabir ziyareti için Korku için Okunacak Dua Murada Kavusmak için
Nazar Duasi Ruhi Sikinti için Saglik için SIKINTI için Tebareke Yasin
Yatarken okunacak Yemek Duasi YARARLI DUALAR-1 YARARLI DUALAR-2 YARARLI DUALAR-3 Kuran Dinle
x
 
Rüya Tabileri
  

 

 

 

Tebareke duası D D

Tebareke Okunusu:

Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm

(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli sey’in kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin (4) sümmerciil basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabiyha ve cealnaha rücûmen lisseyatiyni ve a’tedna lehüm azâbes seiyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasiyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha sehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelgayzi küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min sey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev na’kilü ma künna fiy ashabis seiyr (11) fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seiyr (12) innelleziyne yahsevne rabbehüm bilgaybi lehüm magfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latiyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femsu fiy menâkibiha ve külu min rizkihî ve ileyhinnüsur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasiba feseta’lemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli sey’in basiyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy gurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemsiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemsiy seviyyen alâ siratin müstekiym (23) kul hüveleziy enseeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teskürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardi ve ileyhi tuhserûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikiyn (26) kul innemel ilmü indallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kiyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maiye ev rahimena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen ye’tiyküm bimâin meiyn (Allâh-u Rabbül Alemin)

 Anlami:

1. Hükümrânlik elinde olan mukaddes ve mubarektir; ve her seye gücü yeter.

2. Hanginizin daha iyi is isledigini belirtmek için hayati ve ölümsonrasini yaratan O’dur. Azîz ve Gafûrdur.

3. Gökleri yedi tabaka halinde yaratan O’dur. Rahman’in bu yarattiginda bir düzensizlik asla göremezsin. Gözünü çevir bak, bir kere daha bak, bakalim bir düzensizlik görecek misin?..

4. Sonra tekrar tekrar çevir bak gözünü, ama asla göremiyecek aradigini ve yorgun, bitkin dönecek gene kendine!..

5. And olsun ki, gögü yildizlarla bezedik ve bazilariyla seytanlarin taslanmasini sagladik: onlara yalin ates azabini hazirladik.

6. Rablari gerçegini örtenlere cehennem azabi vardir; o ne berbat sonuçtur!..

7. Bunlar cehenneme atildiklari zaman, gümbür gümbür gürültüsünü duyarlar; kaynama sesidir bu!..

8. Ve cehennem (ehli) hiddetinden parçalanacak gibi olurlar. Her bir bölük atildikça sorarlar cehennem melekleri: Sizi uyarici gelmemis miydi!..

9. Onlarda cevablarlar: Evet, bize uyarici geldi, ama onu yalanlamistik!.. Allâh hiç bir sey inzâl etmemistir, siz aldanmissiniz, demistik.

10. Ve derler; eger söz dinleyip aklimizi kullansaydik bu çilgin atesli cehennemde olmazdik.

11. Böylece yaptiklarini itirâf ederler. Uzak olsun bu cehennemlikler.

12. Gaybin kendisi olan Rablerine karsi hasyet duyanlar bagislanmayi ve büyük mükafaatlari hakkedenlerdir!..13. Sözünüzü ister içinizde tutun, ister açiklayin; hep birdir. Suûrunuzdakini O bilir!..

14. Hiç bilmez mi onu yaratan?.. O lâtîf olarak haberdardir herseyden.

15. Yeryüzünü yasiyacaginiz biçimde altiniza seren O’dur. Yeryüzünde gezin, dolasin, ihsan ettigi riziktan faydalanin ve O’na döneceginizi bilin!..

16. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesine karsi güvencede misiniz?.. O durumda yer harekete geçer;

17. Yoksa göktekinin basiniza tas yagdirmasina karsi mi güvencedesiniz?.. Anliyacaksiniz bu uyarinin manâsini.

18. Andolsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamislardi. Inkârlarinin sonucu dehsetti!..

19. Üzerlerine kanat çirpan dizi dizi kuslari görmezler mi. Onlari uçuran Rahman’dir!.. Süphesiz ki O, seyin bizatihi kendisi olarak görür her seyi!..

20. Rahman’a karsi size yardim edecek ordulariniz mi var!.. Gerçegi örtenler aldanmistir ve aptalca bir gurur içindedirler.

21. Ya, Allâh rizkinizi keserse, kim verecek size onun kestigini?.. Onlar, nefret ve azginlik halinde ileri gidenlerdir.

22. Yüzüstü kapanip sürünen mi yoksa ayakta önünü görerek yürüyen mi dogru yol üzeredir?..

23. De ki: Sizi yaratan, size kulak, göz ve kalp veren O’dur. Ne kadar az sükrediyorsunuz?..

24. De ki: sizi yeryüzünde çogaltan O’dur ve O’nun indinde hep bir araya toplanacaksiniz.

25. Derler ki; Tehdidiniz dogru ise, ne zaman gerçeklesecek?..

26. De ki; Bunun bilgisi Allâh’a aittir!.. Ben sadece apaçik uyariciyim.

27. Tehdit edildikleri seyin yaklastigini gördüklerinde, inkârcilarin yüzleri kararacak, kendilerine, iste arayip sordugunuz buydu, denilecektir!..

28. De ki; Allâh, beni ve benimle olanlari helâk edecek ya da rahmetine erdirecek olsa; acaba inanmayanlari elim azaptan kim koruyabilir?..

29. De ki; O Rahmandir, O’na imanliyiz ve O’na güveniyoruz. Bileceksiniz elbet apaçik gerçekten sapmis olan kimmis.

30. De ki, suyunuz çekilecek olsa yerin dibine, kim size bir pinar verebilir?.. (Allâh-u rabbül âlemiyn)Bilgi:

Seyyîdimiz, Resûlümüz, Muhammed Mustafa efendimiz salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurmustur ki; Mülk sûresi için:-O bir maniâdir; O bir müncie (kurtarici)dir. Kisiyi kâbir azabindan korur ve kurtarir.’

Biliyoruz ki, ölüp yokolmak, ya da ölüp derin bir yoklukta beklemek asla sözkonusu degil.

Ölümü tadacagiz!..

Yani, bu beden kullanilmaz hale gelip elimizden alinacak ve onun yerine hemen o anda yeni bir bedenle yasamimiza kâbir âleminde, kâbir içinde, canli canli, diri diri; akli, suûru yerinde olarak; zihinsel faaliyetleri aynen eskisi gibi bir halde devam edegidecegiz.

Bu konuyu daha önce "Hazreti MUHAMMED’in ALLAH"i isimli kitabimizda "ÖLÜMÜN IÇYÜZÜ" bahsinde son derece tafsilatli olarak anlatmistik. Ölümün nasil tadilacagini iyice anlamak isteyenler, bu kitabimizi ya da "insanin gerçegi" isimli ses kasetimizi, veyahut da "Dostça bir söylesi" ile "RUH - CIN - MELEK" isimli video kasetlerimizi edinerek genis bilgiye kavusabilirler.

Iste "ölümü tadmak" diye Kur’ân-i Kerîm’de târif edilen; suûrlu bir biçimde kâbir yasantisina intikâl durumunda, hazir olmayanlar için su anda akillarin kavrayamiyacagi kadar büyük azablar sözkonusudur.Bu sebebledir ki, Efendimiz hazreti Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem, kâbir azabina karsi tedbir almak üzere, bize bu sûreyi çokça okumamizi tavsiye ediyor. Bakin ne buyuruyor:

"Kur’ân’da otuz âyetlik bir sûre vardir ki, bu bir adama sefâat etti; ve o nihayet bagislandi: o, Tebarekelleziy biyed’ihil mülk (sûresi)dir."

Abdullah b. Mes’ûd radiya’llahu anh bakin Rasûlullah aleyhi’s-selâm’in kabir haliyle ilgili uyarisini nasil naklediyor:

"Kisi kabre konulunca, azab melekleri ayaklari tarafindan gelir. Mülk sûresinin vazifelileri karsi çikar; benim yönümden size yol yoktur çünkü o hayatinda mülk sûresi okurdu, der. Sonra azab melekleri gögsü veya karni cihetinden gelir; gene meleklerin, benim cihetimden size yol yoktur, o Mülk sûresi okurdu, cevabiyla karsilasir. Daha sonra, basi istikâmetinden yaklasmak isterler azab melekleri; gene ayni güç ve ayni cevabla karsilasirlar. Mülk sûresi men edicidir. Kabir azabini men eder. Kim onu gece okursa, çok sevab kazanmis ve çok iyi bir is yapmis olur."

 


 
  
Site içi arama   
 
 

Linkler, sitenin sadece bir bölümüdür

Günlük burçlar, burç özellikleri, burçlar, burç, burclar, burc, günlük burç yorumlari sitesi. H © Copyright 2001 - 2011 Tüm Haklari Saklidir.

Sectik.com|kommik.com| nokiafunclup.com | saglikicinyaz.com